Czym właściwie jest Duża Hydra?

Comarch ERP XL mimo wielu zalet nigdy nie będzie narzędziem dostosowanym do każdego przedsiębiorstwa w 100%. Ludzie różnią się, ich potrzeby również. Metodologia postępowania w przypadku prac budowlanych znacząco różni się od produkcji w zakładzie mleczarskim. Dlatego niezbędne jest dostosowanie produktu podczas jego wdrożenia. Często okazuje się, że nie zawsze środowisko ERP jest wystarczająco elastyczne aby w zakresie oferowanych funkcjonalności odzwierciedlić proces produkcji oraz czynności wykonywanych w firmie w sposób optymalny dla grupy odbiorców – użytkowników systemu.

W tym miejscu znajduje się luka dla programistów, dzięki Dużej Hydrze, mogą oni znacząco ułatwić pracę poprzez optymalizację procesów w firmie oraz dostosowania systemu do wymagań klienta.

Także do rzeczy: Duża Hydra (DH) jest interfejsem programistycznym, jest to komponent systemu Comarch ERP XL, który umożliwia zastosowanie w systemie tak zwanych dodatków, lub jak też mawiają starsi programiści, Callback-ów.

Dzięki DH programista jest w stanie m.in.:

  • reagować na zdarzenia (events) występujące w aplikacji, podpinać się pod nie oraz reagować na ich wystąpienie;
  • wprowadzać usprawnienia procesów (np. blokować wyskakiwanie okna zasobów podczas planowania procesu produkcyjnego) – o ile jest to zasadne, wykonać aktualizację cen względem określonego wzorca na dokumentach, dostosować dane w systemie do zapotrzebowania Klienta;
  • dodawać własne okna w systemie, przechowujące dodatkowe informacje lub oferujące dodatkowe realizacje;
  • wykonanie eksportu danych z systemu na cele innych systemów np. WinSAD, PUESC, CEPiK, etc. Dzięki czemu nie tylko oszczędzamy czas na potrzeby przygotowania danych w odpowiedniej strukturze, ale również zapewnimy ich poprawność;
  • wprowadzać procedury walidacyjne na dokumentach;
  • dostosowywać wybrane dokumenty zgodnie z wymaganym schematem (możliwe jest dodanie np. buttona, po wciśnięciu którego dokument automatycznie zostanie wypełniony zgodnie ze ustalonym schematem w firmie, np. dodany odpowiedni opis, wpisane atrybuty, ustawione odpowiednie pola typu checkbox oraz combobox);
  • Komunikację z innymi systemami np. Salesforce poprzez np. usługę RESTową;
  • Importowania danych do systemu ERP XL z innych systemów;

Przede wszystkim DH umożliwia:

  • znaczne oszczędności czasu podczas podczas korzystania z Comarch ERP XL – osobiście udało mi się przyspieszyć proces planowania produkcji w jednej z firm o 70% poprzez umożliwienie zablokowania okna listy zasobów przez wybranego operatora;
  • automatyzację zadań;

Wpis można zakończyć twierdzeniem, iż stosowanie DH pozwala na optymalizowanie prac w systemie ERP i dlatego, każda firma, która posiada Comarch ERP XL i dąży do optymalizacji wewnątrz swojej organizacji powinna rozważyć skorzystanie z możliwości takiego rozwiązania.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *